Заповеди, покани, обяви и съобщения

Заповед за утвърждаване на график за дейностите за осъществяване на прием в първи клас за учебната 2023/2024 г. в град Нова Загора

Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за детски градини

Заповед на Кмета на Община Нова Загора за разпределение на средствата по еднинни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности за 2015г.

Заповед на Кмета на Община Нова Загора за разпределение на средствата по еднинни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности за 2016г.

Заповед на Кмета на Община Нова Загора за разпределение на средствата по еднинни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности за 2017г.

Заповед на Кмета на Община Нова Загора за разпределение на средствата по единни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности за 2018 г.

Заповед на Кмета на Община Нова Загора за разпределение на средствата по стандарти в делегираните от държавата дейности за 2019г.