Социални услуги

Социалната работа :
   - насърчава социалната промяна, разрешаването на проблеми на човешките взаимоотношения и развитието на способностите на хората с цел подпомагане на благоденствието.
    -цели осигуряване на възможност на всички хора да развият пълния си потенциал, да обогатят живота си.
   - насочена към разрешаване на проблеми и постигане на промяна, удовлетворяване на човешките нужди и развитие на човешкия потенциал, намаляване на бедността и освобождаване на уязвимите и потиснатите хора с цел насърчаване на социалното включване.
 
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА "ДЕТСТВО ЗА ВСИЧКИ"
 
 
 ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ  С. АСЕНОВЕЦ
 

Информация

 
 
 
 
 
 
 
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 
 

 

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С. БАНЯ