Общински пазари

"Общински пазари - Н. З." ЕООД, гр. Нова Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството на 21.06.2024 г .

"Общински пазари - Н. З." ЕООД, гр. Нова Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството на 15.05.2024 г.

"Общински пазари - Н. З." ЕООД, гр. Нова Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството на 27.02.2024 г.

"Общински пазари - Н. З." ЕООД, гр. Нова Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството на 19.12.2023

„Общински пазари – Н.З.” ЕООД, гр. Нова Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството на 21.09.2023 г .

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява публичен търг с явно наддаване на 14.03.2023г. за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора отменя търг за отдаване на обекти, находящи се на територията на "Общински пазари - НЗ" ЕООД за извършване на търговска дейност и услуги, насрочен за 15.07.2022г.

"Общински пазари – НЗ” ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 15.07.2022г. за отдаване под наем на следните обекти за извършване на търговска дейност и услуги

"Общински пазари – НЗ” ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 15.06.2022г. за отдаване под наем на следните обекти за извършване на търговска дейност и услуги

"Общински пазари – НЗ” ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 11.05.2022г. за отдаване под наем на следните обекти за извършване на търговска дейност и услуги

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 08.11.2021г. за отдаване под наем на следните обекти за извършване на търговска дейност и услуги

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 04.02.2021 г. за отдаване под наем на обекти за извършване на търговска дейност и услуги

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 29.07.2020 г. за отдаване под наем на обекти за извършване на търговска дейност и услуги

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 10.06.2020 г. за отдаване под наем на обекти за извършване на търговска дейност и услуги

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 12.02.2020 г. за отдаване под наем на обекти за извършване на търговска дейност и услуги

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 23.12.2019 г.

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 29.10.2019 г.

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 10.07.2019 г. за отдаване под наем обекти за извършване на търговска дейност и услуги

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 29.03.2019 г.

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 31.01.2019 г. за отдаване под наем на обекти за извършване на търговска дейност и услуги