Общински пазари

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 08.11.2021г. за отдаване под наем на следните обекти за извършване на търговска дейност и услуги

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 04.02.2021 г. за отдаване под наем на обекти за извършване на търговска дейност и услуги

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 29.07.2020 г. за отдаване под наем на обекти за извършване на търговска дейност и услуги

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 10.06.2020 г. за отдаване под наем на обекти за извършване на търговска дейност и услуги

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 12.02.2020 г. за отдаване под наем на обекти за извършване на търговска дейност и услуги

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 23.12.2019 г.

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 29.10.2019 г.

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 10.07.2019 г. за отдаване под наем обекти за извършване на търговска дейност и услуги

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 29.03.2019 г.

"Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора обявява търг с явно наддаване на 31.01.2019 г. за отдаване под наем на обекти за извършване на търговска дейност и услуги