Общински съвет

Заседания на Общински съвет - Нова Загора на живо.

Всеки гражданин на общината ще има възможност да направи до Общински съвет- Нова Загора искане, жалба или да подаде сигнал, както устно, така и писмено.

Приемните дни с граждани на общината се провеждат в Административната сграда на Община Нова Загора.

ПРИЕМНИ ДНИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Всеки четвъртък от 16.00 - 17.00 часа, след предварително записване.

Към всички публикации в раздел Общински съвет от стария сайт