Кметът Николай Грозев подписа договорите за одобрените проекти по ОПРР

С началото на първия учебен ден бе даден старт и на нови четири проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“. На 15 септември 2016 г., в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, кметът на община Нова Загора Николай Грозев подписа четири договора за саниране на публични и жилищни сгради. Средствата, които ще бъдат получени в общината са в размер на 4 570 475,53 лв., от които 2 921 715,61 лв. са за постигане на енергийна ефективност на пет многофамилни жилищни блока по проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради“, а останалите средства са за санирането по проектите „Подобряване енергийната ефективност на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Нова Загора“, „Подобряване енергийната ефективност на Районно управление „Полиция“ – Нова Загора“ и „Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов“ – начален етап, гр. Нова Загора“.
„Договорите ще се изпълняват в рамките на 30 месеца, като работата по тях ще стартира веднага с подготовката на процедурите по всички дейности, заложени в проектите. С реализацията им ще се постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ на сградите. Предвидени са и дейности за  възстановяване, както и мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградите. Продължава усилената работа по обновяване на инфраструктурата в града.“ – заяви кметът Грозев.