Kметът Николай Грозев инспектира хода на санирането на 9 блока в Нова Загора

Дни след започнатото саниране по Национална програма „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” кметът Николай Грозев, съвместно с инж. Маргарит Тодоров, заместник-кмет на Общината и инж. Пламен Юнгарев, началник-отдел „Териториално и селищно устройство и контрол на строителството”,  направиха пълен обход на деветте блока, които се санират в момента. В хода на проверката се проведоха разговори с живущите в съответните сгради и техническите ръководители на фирмите-изпълнители. По повечето обекти работата върви усилено,  забавяне в графика има при три от тях. На изоставащите със сроковете за изпълнение фирми е  отправено предупреждение.