НУ „Любен Каравелов“ с обновено дворно пространство

С обновен училищен двор ще посрещне своите възпитаници НУ „Любен Каравелов”.  В края на лятото общинското ръководство предприе ремонт на дворното пространство, с цел осигуряване на безопасна среда за децата. Подновена бе цялата асфалтова настилка, с което ще бъдат осигурени по-добри условия за провеждане на учебните занятия на открито и ще се избегнат евентуални злополуки и нежелани инциденти.