Национален воден поход по яз. Жребчево и р. Тунджа

От 15 до 17 юли в местността „Атанасовата воденица”, до с. Баня, Клуб Каяк Туризъм „Тетида”, с подкрепата на Община Нова Загора организира и проведе Национален воден поход. Целта на спортната проява бе популяризиране на опазването и съхраняването на естествената околна среда в района на язовир Жребчево и река Тунджа.
Във водния маратон с много емоции се включиха клубове по воден туризъм в бързотечащи води от градовете: Варна, Кюстендил, Нова Загора, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Пловдив, София, Кърджали,  Пазарджик. Спортната инициатива нямаше състезателен характер, но бяха раздадени поощрителни награди. Връчиха се призове за : „Най-многоброен клуб“ - ТЕЦ ”Марица-Изток” 2, гр. Раднево; „Най-възрастен участник“ - Гавраил Гавраилов на 75 год.; „Най-малък участник“ - Йоан Димитров на 7 год. и „Участник, дошъл най-отдалеч“ - Клуб по туризъм „Струма Кюстендил”. При децата от 7 до 12 години поощрени бяха Йоан Карагьозов, Ангел Карагиьозов, Никола Косев, Александър Косев и Георги Георгиев. 
Прекрасното спортно мероприятие завърши с пускането на красиви летящи фенери от всички участници и обещания за нови срещи.