Община Нова Загора с три нови проекта по ПУДООС

Три проекта от Община Нова Загора са одобрени за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите. „Работим ежедневно за подобряването на условията на живот в общината. Използваме всички ресурси, за да бъдат градът и селата ни все по-зелени и красиви. След реализирането на проектите по ПУДООС ще продължим да търсим нови възможности и да подобряваме жизнения стандарт на жителите на община Нова Загора” – заяви кметът Грозев.
В рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2016 г.” ще се извърши озеленяване в Постоянна детска ясла, гр. Нова Загора по проект „С грижа за децата“ и в Целодневна детска градина „Слънчице” по проект „Пулсът на природата”. Третият одобрен проект на Община Нова Загора е за озеленяване и възстановяване на зона за отдих в село Каменово.