Нова Загора започва санирането

Кметът на община Нова Загора Николай Грозев подписа първите девет договора за саниране на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора с избраните участници.
След успешно проведена процедура за избор на изпълнители на инженеринга по Националната програма за енергийна ефективност, бяха избрани фирми по единадесетте позиции, като за две от тях изпълнението е спряно поради наличието на жалби до КЗК. Строителните фирми са от градовете София, Ямбол, Гоце Делчев, Сливен, Велико Търново, Казанлък, Стара Загора и Нова Загора.
„Фирмите могат да започват работа по проектирането веднага. Очакванията ни са, че през летните месеци ще започнат и строителните дейности по блоковете в града. Разчитам на качествено и срочно изпълнение на всички планирани работи.“ – сподели кметът Николай Грозев.