Подновен бе договорът за побратимяване между общините Нова Загора и Ещорил и Кашкайш

На 3 юни, в края на посещението на португалската делегация от Ещорил и Кашкайш в община Нова Загора, бе подновен договорът за побратимяване между двете общини. Документът бе подписан лично от кметовете на общините – г-н Николай Грозев и г-н Педро Суареш, в сградата на Общинска администрация. На церемонията присъстваха и членовете на португалската делегация, сред които бе и бившият кмет на град Ещорил - Лусиано Моурао. Подновеното споразумение включва разработване на съвместни дейности, с цел сближаването на нашите съграждани; поддържане на постоянни приятелски отношения между нашите градове; насърчаване на взаимното сътрудничество и разбирателство между народите на Европа и стимулиране на гражданите на нашите общини, да работят за мир и просперитет.