На 2 юни отбелязваме 140 години от гибелта на Христо Ботев

А ти, 'га чуеш, майнольо,
че куршум пропей над село
и момци вече наскачат,
ти излез, майко - питай ги,
де ти е чедо остало?
Ако ти кажат, че азе
паднал съм с куршум пронизан,
и тогаз, майко, не плачи,
нито пък слушай хората,
дето ще кажат за мене
"Нехранимайка излезе", -
но иди, майко, у дома
и с сърце сичко разкажи
на мойте братя невръстни,
да помнят и те да знаят,
че и те брат са имали,
но брат им падна, загина,
затуй, че клетник не трая
пред турци глава да скланя,
сюрмашко тегло да гледа
                          Христо Ботев

На 2 юни цяла България отбелязва 140 години от гибелта на революционера, поета и публициста Христо Ботев и героите дали живота си за свободата на България. Кметът на община Нова Загора – Николай Грозев и неговият екип, председателят на ОбС Нова Загора – Георги Николов, общински съветници, служители на Общинска администрация, Съюзът на българските журналисти - Нова Загора, радио "Нова" - Нова Загора,  и директорът на СОУ „Христо Ботев“ – Бойка Няголова поднесоха цветя пред бюст-паметника на революционера, почитайки паметта му в двора на най-старата гимназия в града.
Като национален освободител Ботев се явява продължител на делото на Георги Раковски и Васил Левски. Единственото радикално средство за разрешаване на националния въпрос, той вижда само в революцията. Ботев защитава правото на българския народ за самоосъзнаване и самоуправление, обявява се за радикалната революционна борба за сметка на „просветителната“ идеология, против експлоатацията на по-слабите в социално отношение от страна на по-силните.