В Община Нова Загора се проведе Ден на ученическото самоуправление

На 1 юни, Международния ден на детето, ден, изпълнен с най-много усмивки, весели игри и забави, едни вече пораснали момичета и момчета имаха отговорната задача да участват в управлението на Община Нова Загора. "Денят на ученическото самоуправление" е празничен ден в живота на учениците от четирите средни училища в града. Инициативата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни винаги носи много емоции и предизвикателства в този вълнуващ за младите хора ден. Мотивирани да се поставят на мястото на авторитетите и да видят нещата „от другата страна“ на управляващите общината, учениците заеха своите места в ранното утро на празничния ден, както следва:

 • Кмет на община Нова Загора – Ивилиан Мирославов Манов ПГТТ
 • Заместник-кмет Светла Стоянова - Биляна Димитрова Димитрова – СОУ „Хр. Ботев“
 • Заместник-кмет Ивайло Енев - Иван Маринов Иванов ПГСС
 • Заместник-кмет Маргарит Тодоров – Атанас Георгиев Атанасов СОУ „Ив. Вазов“
 • Секретар на Община – Калоян Диянов Славов СОУ „Ив. Вазов“
 • Връзки с обществеността – Пламен Живков Петров СОУ “Ив. Вазов“
 • Директор дирекция „Регионално развитие и стопанска политика“ - Йордан Добромиров Йорданов ПГТТ
 • Директор дирекция „Финансова и административна дейност“ - Тодор Димитров Костов СОУ „Хр. Ботев“
 • Служител в Центъра за услуги и информация на гражданите – Мария Александрова Александрова ПГСС
 • Секретар на МКБППМН - Вероника Иванова Христова ПГТТ
 • Секретар кмет – Ралица Евгениева Енева СОУ „Хр. Ботев“

Макар и за кратко младите хора почувстваха на крехките си рамена отговорността и натовареното ежедневие, които носеха избраните от тях позиции,  но и се забавляваха с дейностите, нетипични за тяхното ежедневие. В 10.00 ч. те присъстваха на детското парти в Градската градина, организирано от Общината за най-малките палавници и бяха представени пред гостуващата ни португалска делегация, водена от кмета на Ещорил и Кашкайш Педро Суареш. В 11.00 ч. започна и традиционната пресконференция, на която участващите в заместването споделиха своите идеи, възгледи и впечатления от изминалия ден. Ученическото самоуправление е една добра инициатива за непосредствено участие на младите хора в организирането на обществения живот, като по този начин те се формират и израстват като отговорни личности, с качества, умения и способности, необходими за бъдещата им реализация. Всички се обединиха около идеята, че този ден е затвърдил позициите им като млади, интелигентни, отговорни и зрели хора, които могат да вземат решения, да отстояват и защитават своите права и да зачитат тези на другите, да развият творческия си потенциал, да проявят толерантност, взаимопомощ и сътрудничество – качества, необходими за изграждането на високоотговорни личности с активно гражданско участие.