С тържествен спектакъл жителите на село Кортен отбелязаха своя празник

РАНО РАНИЛИ КОРТЕНЦИ,
И ТИЯ НАЗЛЪН КОРТЕНКИ,
ЛОЗЕТО ДА СИ ОТИДАТ,
ГРОЗДЕТО ДА СИ ОБЕРАТ,
ПЕРЛАТА КЕХЛИБАРЕНА,
ЧЕРНО КАДИФЕ КАБЕРНЕ

С известния куплет от популярната песен за село Кортен, на 7 май, започна тържественият концерт по повод празника на селото. Той се свързва с Летния никулден и Свети Никола Летни, който трябва да осигури дъжд и плодовита година. За да  уважат кортенци и да споделят тяхната радост, бяха дошли председателят на Общински съвет Нова Загора – Георги Николов, секретарят на Община Нова Загора – Веселина Трънова, Станимира Кънчева – началник отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата”, общински съветници, общественици и културни деятели.
Госпожа Трънова имаше честта и удоволствието да връчи поздравителен адрес от името на кмета на община Нова Загора – Николай Грозев, в който той пожелава на всички кортенци да предават знанията си на идните поколения, като ги закърмят с родолюбието, трудолюбието и любовта към земята, съхранени в тяхното родно село.
Музикалният спектакъл, организиран от НЧ „Светлина – 1872” и Кметство с. Кортен, бе под надслов „Де гиди, Кортен работно, Де, гиди, село имотно”. В него взеха участие танцьорите от ЦДГ с. Кортен, НУ „Любен Каравелов” и Танцов състав „Балига”, с художествен ръководител Росица Мангърова, както и Вокална група „Златен грозд” и Певческа група към Пенсионерския клуб на селото, с ръководител Георги Петков. С прекрасните си песни и кръшни народни танци те заредиха присъстващите с много усмивки  и настроение.