Четири детски градини в гр. Нова Загора с монтирани домофонни системи

Дни преди 24 май, четири детски градини в гр. Нова Загора се сдобиха с домофонни системи. В ДГ „Слънчице“, ДГ „Детски свят“, ДГ „Надежда“ и ДГ „Тракийче“ вече са монтирани новите системи, които позволяват осъществяване на връзка с всяка група чрез прозвъняване от входа. Учителят съответно има възможност на видео екрана да установи кой родител е, за кое дете идва, да го приготви и изведе. С въвеждането на тази видеодомофонна система, начинът на работа се улеснява значително. Освен че пести време, тя се оказва необходимост, особено през сезоните, когато е завишена опасността от епидемии и простудни заболявания. Новото оборудване е осигурено със средства от общинския бюджет.
Кметът на Общината Галя Захариева отбелязва, че подобна инвестиция за подобряване средата, в която се полагат грижи за децата, е приоритетна, тъй като тяхното здраве и безопасността им са основна отговорност на  обществото ни.