Обява за процедура за избор на членове на Съвета на децата