Община Нова Загора обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет за мандат 2024 г. - 2027 г. в Община Нова Загора