Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина за времето от 02.05.2024г. до 03.05.2024 г. в Командване за логистична поддръжка