Обявяване на вакантни длъжности в командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс