Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища през учебната 2024/2025 година