Заповед № РД-12-107/05.02.2024 за откриване процедура за публичен търг с явно наддаване за за извършване на следните дейности за два язовира в община Нова Загора