Обява за провеждане на конкурс за заемане на една офицерска длъжност във военно формирование 34750 - Карлово, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина