Община Нова Загора сключи допълнително споразумение по проект BG05SFPR002-2.001-0058-C01 „Грижа в дома - община Нова Загора”

                                                       

Община Нова Загора сключи допълнително споразумение по проект BG05SFPR002-2.001-0058-C01 „Грижа в дома - община Нова Загора”, с което дейностите по проекта се удължават с още три месеца и ще продължат до 6 май 2024 година.
Общата стойност на проекта вече е 1 108 767,95 лева, като той се реализира по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
От стартирането на дейностите до настоящия момент от услугите по проекта са се възползвали 231 потребители.