Одобрени са всички 25 проекта на Община Нова Загора по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Дни преди Рождество Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви резултатите относно подадените проекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Одобрени са всички 25 проектопредложения, подадени от Община Нова Загора. Изпълнението на първите осем от тях започва още с първия етап на програмата. Останалите 17 са предвидени да получат финансиране във втория етап. Кметът на Общината Галя Захариева изказа задоволството си от тази новина. Тя е най-добрата оценка за местната политика да се използват всички възможни източници за инвестиция на жилищната инфраструктура, както  и за работата в общинска администрация, вложила много усърдие и професионализъм при подготвянето на проектите.

Класиране по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд за Община Нова Загора"