Публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост