Заповед № РД-11-01-073 от 06.11.2023 г. на Областен управител на област Сливен, относно свикване на първо заседание на Общински съвет Нова Загора, мандат 2023 - 2027 г.