Проект Генерален план за организация на движението в гр. Нова Загора

         Проект Генерален план за организация на движението /ГПОД/ в гр. Нова Загора

         На заинтересуваните лица се предоставя 30 - дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по  настоящия проект на Генерален план за организация на движението /ГПОД/ в гр. Нова Загора.

         Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. "24 - ти май" № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@nova-zagora.org

Дата на откриване: 13.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Дата на приключване: 12.11.2023 г.

      Текстовата и графичната част на Проект Генерален план за организацията и движението /ГПОД/ са достъпни в прикачените по - долу файлове: