Списък на населените места от Община Нова Загора, в които ще бъдат произведени избори за кмет на населено място на 29 октомври 2023 година