Доклад и протокол от изслушване по процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд - Нова Загора за мандат 2024 - 2028 г.