Покана за провеждане на консултации относно съставите на СИК за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.