Заповед № РД-12-767/11.09.2023 г. Относно: Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци.