Заповед №РД-12-753/04.09.2023г. за образуване на избирателни секции на територията на община Нова Загора за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.