Община Нова Загора обявява публичен търг с решение № 440/31.08.2012 г. на Общински съвет Нова Загора с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти , общинска собственост