Ученици от новозагорски гимназии „превзеха“ местната власт

В ранното утро на 2 юни 2023г. прага на сградата на Община Нова Загора прекрачиха млади и мотивирани момчета и момичета, ученици от СУ "Христо Ботев", СУ "Иван Вазов", ПГТТ "Атанас Димитров" и ПГСС, гр. Нова Загора, дошли временно да заемат авторитетни длъжности.
По инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни със секретар Веска Вълчева, за поредна година се проведе Ден на ученическото самоуправление, целящо младите хора да усетят отговорността и натовареното ежедневие на по-възрастните.
Кметът на Общината Галя Захариева гостоприемно посрещна осем ученици от четирите гимназии в града, които заеха следните длъжности:
- Кмет на община Нова Загора -  Теодор Марио Гергов, ПГСС;
- Председател на Общински съвет Нова Загора – Богомил Илиев Данчев, СУ „Иван Вазов“;
- Заместник-кмет Нина Генчева – Божидара Йоргова Динева, СУ „Иван Вазов“;
- Заместник-кмет Ивайло Енев – Йоана Йорданова Петрова, ПГТТ „Атанас Димитров“;
- Секретар на Община – Дария Йорданова Дечева, СУ „Христо Ботев“;
- Директор дирекция „Регионално развитие и стопанска политика“ – Тодор Милев Грозев, ПГСС;
- Директор дирекция „Финансова и административна дейност“ – Виктория Миленова Манева, ПГТТ „Атанас Димитров“;
- Секретар кмет – Пламен Илиянов Арменчев, СУ „Христо Ботев“.
Основната идея на тази инициатива е да се даде възможност на младежите сами да организират работния процес, да бъдат част от управлението и да изградят умения за отговорност и дисциплинираност.
В 10 ч. кметът Галя Захариева и нейният екип, придружени от своите заместници, посетиха залата на Общински съвет, в която участващите споделиха своите възгледи и идеи за развитието на общината.
От 11 ч. в двора на СУ „Христо Ботев“ те поднесоха цветя пред бюст-паметника на Христо Ботев, за да почетат паметта на поета-революционер и на загиналите за свободата и независимостта на България.
В края на необикновения работен ден, изпълнен с много емоции и предизвикателства, учениците обогатиха своя социален опит и доказаха, че са знаещи, можещи и изпълнени с инициативност и новаторски дух.
Г-жа Захариева им пожела да намерят верния път за своята личностна и професионална реализация, а чрез делата си да бъдат достойни и съвестни граждани на нашето общество.