Община Нова Загора обявява публичен търг с явно надаване за отдаване под наем за аквакултури със заповед № РД-12-352/09.05.2023 г. – публична общинска собственост