Проведе се лекция на тема "Моят път към желаната професия"

На 28 март в залата на Общински съвет Нова Загора се проведе една изключително вдъхновяваща лекция на тема „Моят път към желаната професия“, организирана от Фондация „Бъдители”, със съдействието на Веска Вълчева – секретар на МКБППМН, гр. Нова Загора и Ирена Минчева – управител на „Сорико“ ООД.
Лектори бяха Биляна Панталеева – основател и председател на фондацията; Стоян Владков – учител по физическо възпитание и треньор по лека атлетика; Калин Василев – мотиватор и лектор по теми в областта на здравето. Разказвайки за своя професионален път, младите хора успяват да вдъхновяват подрастващите с личните си истории, да ги мотивират да постигат целите си с желание и постоянство и да ги ориентират кариерно, а днес техни символични домакини бяха ученици от СУ „Христо Ботев“ и СУ „Иван Вазов“. Младежите слушаха всяка дума с огромен интерес и внимание. Впечатлени от чутото, те получиха най-ценния урок от лекторите – да следват сърцето си и да работят това, което истински желаят, защото само така ще бъдат наистина щастливи и удовлетворени от живота си.
Събитието бе уважено и от кмета на Община Нова Загора Галя Захариева, заместник-кмета Ивайло Енев и Генчо Димитров – директор на Исторически музей, гр. Нова Загора.