Заповед № РД-29-242 / 24. 03. 2023г. за одобрен проект за изменение на ПУП План за регулация за УПИ I-101, УПИ II-101 и УПИ III-101, кв. 17 по ПУП с. Любенова махала, общ. Нова Загора.