Приключват засилените ремонти по градската улична мрежа в Нова Загора

Кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и нейният екип инспектираха ремонтите в гр. Нова Загора на 20 март 2023 г. На приключване са мащабни проекти, в резултат на които до края на март ще бъдат окончателно обновени няколко улици в града.
В процес на асфалтиране са улиците „Славянска“, „Гоце Делчев“, „Добруджанска“ и продължението на ул. „Кънчо Чамов“. Работата по пътното платно е завършена по ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Велико Търново“ и в момента по тях се засаждат дръвчета. От отдел „Екология, чистота и озеленяване“ уточняват, че флората в Нова Загора ще бъде обогатена с декоративни видове, които са красиви и подходящи за условията на градската среда - Malus floribunda (декоративна ябълка), Pyrus calloryana (декоративна круша), Prunus nigra (червена слива) и Platanus orientalis (чинари).
Взема се предвид желанието на гражданите и особеностите на конкретното място. По време на проверката г-жа Захариева и заместник-кметовете Нина Генчева и Ивайло Енев не само посетиха ремонтираните места, но и се срещнаха с живущите.
„За нас е важно проектите да бъдат изпълнени качествено" каза кметът на Общината. "От значение е мнението на жителите, как върви работата, доволни ли са, имат ли препоръки.“
С настъпващата пролет засадените от предни периоди дръвчета разцъфтяват и радват с красивите си премени новозагорци. Декоративните червени сливи вече са сред любимите им дървесни видове. Общинското ръководство разчита, че новозасадените дръвчета ще бъдат опазени, за да се впишат в красивия градски пейзаж.