Заповед № ОХ-194/07.03.2023 г. на министъра на отбраната за обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на българските граждани