Обявление за обществено обсъждане на Изменение на ОУП на община Нова Загора в частта му за с. Кортен и проект