Считано от 14 февруари БЧК преустанови набирането на материални помощи за пострадалите от земетресението в Турция и Сирия

Заради изключително тежката обстановка и сериозните логистични затруднения в международната операция, които изпитват двете засегнати от земетресението страни, Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец призовава партньорските организации за приоритизиране на финансовата помощ. Турският Червен полумесец изрично моли да се ограничи изпращането на материални дарения, с изключение на зимни палатки и отоплителни уреди за тях.
Считано от 14 февруари БЧК преустановява набирането на материални помощи.
Българският Червен кръст е в готовност да изпрати първите два тона хуманитарна помощ за пострадалите в Сирия. Организацията е във връзка с общностите на Сирия и на Ливан в България, за приемане на набраните от тях дарения и за оказване на съдействие за тяхното транспортиране.
Благодарение на отзивчивостта на българското общество, към този момент, Българският Червен кръст разполага с достатъчни количества хуманитарни помощи за покриване на първоначално заявените нужди от материални дарения, пристигащи от различни местни и международни канали.
Считано от сряда, 15 февруари 2023 г., организацията ще работи по сортиране и разпределяне на постъпилите хуманитарни помощи и вече заявените доставки.
При постъпване на ново искане за изпращане на допълнителна хуманитарна помощ в Турция и Сирия, кампанията за набиране на материални дарения на БЧК ще бъде подновена.
Продължава кампания за набиране на финансови средства в помощ на пострадалите от земетресението.
Можете да дарите чрез:

  • SMS на стойност 1лв. кратък номер 1466 към всички мобилни оператори
  •  Банкова сметка в лв.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG64UNCR76301078660913
UNCRBGSF  (За пострадалите от земетресението)