Месечни отчети за касовото изпълнение на Бюджет 2023 г.

Отчет за касово изпълнение на Бюджет 2023 за месец декември и сметките за средствата от Европейския съюз

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2023 за месец ноември и сметките за средствата от Европейски съюз

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2023 за месец октомври и сметките за средствата от Европейски съюз

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2023 за месец септември и сметките за средствата от Европейски съюз

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2023 за месец август и сметките за средствата от Европейски съюз

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2023 за месец юли и сметките за средствата от Европейския съюз

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2023 за месец юни и сметките за средствата от Европейския съюз

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2023 за месец май и сметките за средствата от Европейския съюз

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2023 за месец април и сметките за средствата от Европейския съюз

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2023 за месец март и сметките за средствата от Европейския съюз

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2023 за месец февруари и сметките за средства от Европейския съюз

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2023 за месец януари и сметките за средства от Европейския съюз