Заповед № ОХ-69/25.01.2023 г. на министъра на отбраната за обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища през учебната 2023/2024 година