Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба