Община Нова Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост