Община Нова Загора открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за аквакултури със Заповед № РД-12-75/24.01.2023г. – дейности свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми