Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географска служба за приемане на военна служба със Заповед № ОХ – 1160/14,12.2022 г.