Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в представителни духови оркестри на Военновъздушните сили със Заповед № ОХ – 1182/20.12.2022 г.