Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия