Община Нова Загора обявява конкурс за длъжността началник на отдел "Здравеопазване и социални услуги"